Avís sobre responsabilitat

  • Les opinions manifestades en fòrums i altres espais de comunicació de l’entorn d’aprenentatge pertanyen a les persones que les signen.
  • L’ISPC declina qualsevol mena de responsabilitat sobre continguts externs a què adrecin enllaços introduïts en aquest espai.